Vai Maigais Kareivis Ir Mežonīgs Sirdī? (#1)

Autors: Dr. Rejs Rolins (Ray Bohlin). Oriģinālais raksts (angļu val.)

Četri Vīrieša Sirds Pīlāri

Vīrišķība joprojām ir krīzes stāvoklī. Šodien daudziem vīriešim viņu fiziskā izturība vairs nav nepieciešama. Tehnoloģijas un pilsētu izolācija ir aizrāvušas to teritoriju, kurā vīrieši dzīvo tik lielā mērā, ka daudzi vīrieši staigā apkārt brīnīdamies un jautājdami, kas viņi ir un kādēļ viņi šeit ir. Ekstrēmās sieviešu kustības sludina, ka sievietei ir nepieciešam vīrietis, kā zivij velosipēds.

Gan laicīgi, gan kristiešu autori pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir sarakstījuši daudz grāmatu, lai palīdzētu vīriešiem atrast savu ceļu. Šajā rakstā mēs aplūkosim divas no tām. Stu Vēbers (Stu Weber), mācītājs no Oregonas ir uzrakstījis ļoti ietekmīgu grāmatu “Maigais kareivis” (Tender Warrior, 1993). Grāmata “Maigais kareivis” ir pilna ar stāstiem un zīmējumiem, kas neatvairāmi noved jūs pie Stu grāmatas noslēguma: vīzijas par vīriškību, iegūtu no Dieva sākotnējā nodoma vīrietim, kas “ietīts” Jaunās Derības redzējumā par Īsto Maigo Kareivi, Jēzu Kristu.

Četri vītieša sirds pīlāri:

  • Karaļa sirds
  • Kareivja sirds
  • Padomdevēja sirds
  • Drauga sirds

Vēbera vīzijas pamatā ir tas, ko viņš sauc par četru vīrieša sirds pīlāriem: Karaļa Sirds, Kareivja Sirds, Padomdevēja Sirds un Drauga Sirds. Es pirmo reizi gramatu “Maigais Kareivis” izlasīju 90-to gadu vidū un mani uzreiz aizrāva viņa četrdaļīgais apraksts. Es zināju, ka neesmu paraugs nevienai no šīm Vēbera aprakstajām īpašībām, bet es zināju, ka es to vēlējos.

Karaļa sirds atspoguļo vīrieša gādīgo sirdi. To vīrieša daļu, kas vēlas dot kārtību, žēlastību un taisnīgumu tajā zemē, kur viņš dzīvo. Padomā par kādu no Vecās Derības patriarhiem, cilvēkiem kā Ābrahāms, Mozus un Dāvids. Visiem šiem vīriem piemira kaut kas tāds, kas pievilka citus pie viņiem. Viņi bija līderi, vadītaji; viņi skatījās uz priekšu un sagatavoja tos, kas bija ap viņiem uz to, kas gaidāms.

Kareivja sirds attēlo to vīrieša daļu, kas vēlas sargāt, aizstāvēt un pasargāt tos, kas ap viņiem. Intuitīvi mēs šo saprotam un attiecinām uz vīriešiem, bet tik daudzi šodien nespēj to izrādīt. Filmas un izklaides industrija bieži attēlot šo vīrišķības aspektu skarbos toņos. Līdz ar to šis patiesais vīrišķības aspekts ir vairāk mērķis apspiešanai nevis izpratnei.

Padomdevēja sirds atspoguļo to vīrieša daļu, kas vēlas veidot, mācīt un skaidrot. Īpaši mazi zēni sagaida to, ka tētis zina visu. Un tētis lepojas ik reizi, kad viņš varējis atbildēt uz dēla jautājumu. Šis aspekts īpaši trūkst šodien draudzēs, ka jauni vīrieši no izjukušam vai nelabvēlīgām ģimenēm ķepurojas, meklēdami kādu vecāku vīrieti, kas viņam palīdzētu norādīt ceļu.

Drauga sirds apraksta to vīrieša daļa, kas ir patiesi žēlsirdīgs, mīlošs un nodevies. Apustulis Pāvils bija ar smagu raksturu, kā izteikts grūtību sarakstā 2.Kor. 11:23-28, taču uz tesaloniķiešiem viņš runāja ar laipniem un maigiem vārdiem 1.Tes. 2:7-8.

“Sourced in Scripture, observed in history, and experienced personally, these four pillars bear the weight of authentic masculinity. They coexist. They overlap. And when they come together in a man, you will know it. You will feel it. You will be touched by it. Like four strands of a steel cable, they will hold you.”{1}

“Balstīts Rakstos, novērots vēsturē un pieredzēts personīgi, šie četri pīlāri tur autentiskas vīrišķības svaru. Tie pastāv vienlaicīti. Tie pārklājas. Un, kad tie sanāk kopā vīrietī, jūs to neoteikti pamanīsiet. Jūs to sajutīsiet. Tas jūs aizskars. Kā četri tērauda kabeļa vadi, tie jūs turēs. “{1}


Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem.lv@gmail.com

Bloga viriem.wordpress.com lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk” :)

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: